Kooxo ka goono ah: Ka qayb galayaasha

HSIR2012 - Gruppenfoto 5