Ese'ese kulupu: E o lo'o auai

HSIR2012 - Gruppenfoto 5