ဖိုင်ကို ကြည့်ရှုရန် HerbstschuleIR2012-Faltblatt3.pdf လင့်ကို နှိပ်ပါ။