ຄລິກລິ້ງ HerbstschuleIR2012-Faltblatt3.pdf ເພື່ອເບິ່ງໄຟລ໌.