Щракнете върху Ausführliche Dokumentation zum Thema "Gegenseitige Beurteilung" (docs.moodle.org), за да отворите ресурса.