Hindi makakapasok ang mga mag-aaral sa kursong ito sa kasalukuyan