Aso Sa Aso Gafua Aso Lua Aso Lulu Aso Tofi Aso Faraile Aso To'ona'i
         
No events, Rāmere, 1 Mahuru
No events, Rāmere, 1 Mahuru
No events, Rāhoroi, 2 Mahuru
No events, Rāhoroi, 2 Mahuru
No events, Rātapu, 3 Mahuru
No events, Rātapu, 3 Mahuru
No events, Rāhina, 4 Mahuru
No events, Rāhina, 4 Mahuru
No events, Rātū, 5 Mahuru
No events, Rātū, 5 Mahuru
No events, Rāapa, 6 Mahuru
No events, Rāapa, 6 Mahuru
No events, Rāpare, 7 Mahuru
No events, Rāpare, 7 Mahuru
No events, Rāmere, 8 Mahuru
No events, Rāmere, 8 Mahuru
No events, Rāhoroi, 9 Mahuru
No events, Rāhoroi, 9 Mahuru
No events, Rātapu, 10 Mahuru
No events, Rātapu, 10 Mahuru
No events, Rāhina, 11 Mahuru
No events, Rāhina, 11 Mahuru
No events, Rātū, 12 Mahuru
No events, Rātū, 12 Mahuru
No events, Rāapa, 13 Mahuru
No events, Rāapa, 13 Mahuru
No events, Rāpare, 14 Mahuru
No events, Rāpare, 14 Mahuru
No events, Rāmere, 15 Mahuru
No events, Rāmere, 15 Mahuru
No events, Rāhoroi, 16 Mahuru
No events, Rāhoroi, 16 Mahuru
No events, Rātapu, 17 Mahuru
No events, Rātapu, 17 Mahuru
No events, Rāhina, 18 Mahuru
No events, Rāhina, 18 Mahuru
No events, Rātū, 19 Mahuru
No events, Rātū, 19 Mahuru
No events, Rāapa, 20 Mahuru
No events, Rāapa, 20 Mahuru
No events, Rāpare, 21 Mahuru
No events, Rāpare, 21 Mahuru
No events, Rāmere, 22 Mahuru
No events, Rāmere, 22 Mahuru
No events, Rāhoroi, 23 Mahuru
No events, Rāhoroi, 23 Mahuru
No events, Rātapu, 24 Mahuru
No events, Rātapu, 24 Mahuru
No events, Rāhina, 25 Mahuru
No events, Rāhina, 25 Mahuru
No events, Rātū, 26 Mahuru
No events, Rātū, 26 Mahuru
No events, Rāapa, 27 Mahuru
No events, Rāapa, 27 Mahuru
No events, Rāpare, 28 Mahuru
No events, Rāpare, 28 Mahuru
No events, Rāmere, 29 Mahuru
No events, Rāmere, 29 Mahuru
No events, Rāhoroi, 30 Mahuru
No events, Rāhoroi, 30 Mahuru