Urheberrecht in der Lehre (e-teaching.org)

e-teaching.org zum Thema Urheberrecht in der Lehre.

Cliquer le lien http://e-teaching.org/projekt/rechte/urheberrecht/ pour ouvrir la ressource.