Urheberrecht in der Lehre (e-teaching.org)

e-teaching.org zum Thema Urheberrecht in der Lehre.

Clique na hiperligação http://e-teaching.org/projekt/rechte/urheberrecht/ para abrir o URL.