Хайх

Текст доторх дурын хэсгээс нэг эсвэл түүнээс олон үг хайх үндсэн хайлт хийхдээ, үгсийн хооронд зай авч шивээд, зүгээр л хайна. Хоёр тэмдэгтээс урттай бүх үгс ашиглагдана.

Сайжруулсан хайлт хийхдээ, хайлтын хайрцагт юу ч шивэлгүйгээр хайх товчийг дарж, сайжруулсан хайлт хийх маягт руу орно.