Soek

Vir basiese soek van een of meer woorde op enige plek in die teks, tik die woorde in, geskei deur spasies. Alle woorde langer as twee karakters word gebruik.

Vir gevorderde soek, druk op die soek knoppie sonder om iets in die soektog te tik om toegang tot die gevorderde soek vorm te kry.